4 karinių graviūrų grupė, vaizduojanti jungtinių Europos pajėgų ir musulmoniškos Otomanų imperijos priešpriešą | 1716 | Vario graviūros

4 karinių graviūrų grupė, vaizduojanti jungtinių Europos pajėgų  ir musulmoniškos Otomanų imperijos priešpriešą  | 1716 | Vario graviūros

4 karinės graviūros. Jungtinių Europos pajėgų ir musulmoniškos Otomanų imperijos priešprieša.

 

1716 

Dailininkas: Johan Joseph Waldtman del.
Graveriai: Jacob Muller, Joan Ulrich Kraus fecit.

Vario graviūra
Kainos nurodomos su rėminimu

 

Keturios ypač retos, aukšto istorinio ir įspūdingo meninio  lygio graviūros iš  vientisai neišlikusios 1716  metais Ambere, Belgijoje išleistos knygos ispanų kalba "Nuostabiausieji apvaizdos apsireiškimai nenugalimojo Romos  imperatoriaus Leopoldo Pirmojo gyvenime ir Imperijoje“ III tomo, aprašančio 1682-1687 įvykius Šventojoje Romos imperijoje (Constatino Roncaglie, 1716 , Amberes, Belgija).

Paveikslų antroje pusėje eksponuojami originalūs graviūrų paaiškinimai, leidžia detaliai susipažinti su mūšių dalyviais, karinėmis pozicijomis ir taip iš arčiau pasidomėti to meto karybos strategijomis ir taktikomis.

*****

Katalikiškos Europos ir musulmoniško pasaulio, atstovaujamo Otomanų imperijos, priešprieša ir teritoriniai karai nenutrūkstamai vyko ištisus XIV-XVIII amžius. Turkai buvo užėmę dalį Viduržemio jūros, centrinės Europos teritorijos, kėsinosi ir į Abiejų Tautų respublikos – Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės - valdas. Pavienės Europos šalys buvo nepajėgios atsilaikyti prieš šią rytų galybę. Jungtinis europiečių interesas privertė suvienyti katalikiškas  jėgas. Šių bendrų veiksmų kulminacija ir lemtingu posūkio tašku laikomas Vienos mūšis, kuriame pergalę laimėjo ir musulmoniškos Otomanų imperijos veržimąsi į Europą sustabdė jungtinės Habsburgų, Šventosios Romos imperijos ir Abiejų Tautų respublikos pajėgos, vadovaujamos Jono Sobieskio,  Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio (1629-1696).  Keturių ypač retų, aukšto istorinio ir meninio lygio  graviūrų grupė vaizduoja keturis svarbius XVIII pabaigos Europos atkariavimo iš turkų mūšius . 

“VIENOS IŠLAISVINIMAS” ref. 719MB4

Vienos arba Kalenbergo mūšis  įvyko 1683 rugsėjo 11- 12 d. tarp milžiniškų (158 tūkst.) turkų pajėgų, vadovaujamų  didžiojo vizirio Merzifonlu Kara Mustafa Pasha ir jungtinės Šventosios Romos Imperijos bei Abiejų tautų kariuomenės (60 tūkst. karių) . Europos koalicinėms pajėgoms vadovauti buvo paskirtas  Abiejų Tautų valdovas, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, Jonas Sobieskis. Po žiaurių, dvi dienas trukusių grumtynių turkai buvo sutriuškinti ir pasitraukė. Jie neteko apie 50 tūkstančių karių, beveik 300 pabūklų, žuvo svarbūs karo vadai, pašos.  Didysis viziris pabėgo į Belgradą, tačiau sultono įsakimu už pralaimėjimą buvo pasmaugtas.  Istorinės teisybės dėlei reikia pažymėti, jog 12 tūkstantinė lietuvių kariuomenė, vedama Mykolo Paco ir Kazimiero Sapiegos, į mūšio vietą atvyko tik rugsėjo 17, jam jau pasibaigus, nors pergalės garbei pastatytoje koplyčioje ant Kalenbergo kalno prie Vienos įrašyti ir lietuvių karvedžių vardai.

Nuostabiai jungtinei europiečių pergalei vadovavęs Jonas Sobieskis tapo tikra to meto Europos žvaigžde. Tikra ta žodžio prasme:)! Vienas iš tuo metu naujai atrastų žvaigždynų buvo pavadintas Scutum Sobiescianum. 

Vienos pergalei priskiriami ir kiti įdomūs faktai. Sumušti turkai Vienoje paliko begales maišų kavos. Šiuos resursus išnaudodami vieniečiai pradėjo gerti kavą, buvo atidaryta pirmoji Vienos kavinė, kuri, kaip institucija, iki šiol yra neatskiriama miesto gyvenimo dalis. Taip pat, manoma, jog prancūziški rageliai croissant, savo forma primenantys turkiškoje vėliavoje vaizduojamą pusmėnulį, iš tikro pradėti kepti Vienoje ir į Prancūziją atvežti ir išpopuliarinti austrės Marijos Antuanetės.

“BARKANO MŪŠIS ir GRANA APYLINKĖS” ref. 721MB4

Šioje dviejų dalių graviūroje pavaizduotas Barkano mūšis, ivykęs 1683. Audringas kautynes įdėmiai stebi ir pats žymiojo Vienos mūšio nugalėtojas  Jonas Sobieskis, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, bei kartu su juo bejojantis  Lotaringijos kunigaikštis Karolis V. Antroje graviūros dalyje pristatoma Grava apylinkėse vykdyti karo veiksmai, kuriems vadovavo Lotaringijos kunigaikštis Karolis V.

“BUDOS APGULTIS”  ref. 720MB4

Budos apgultis įvyko 1686, kaip sekantis žingsnis po karinės sėkmės, pasiektos Šventajai sąjungai nugalėjus Otomanų imperiją Vienos mūšyje. Kairiajame Dunojaus krante esantis Budos miestas, dabartinio Budapešto dalis, buvo užimtas musulmonų 1541 metais. Po 154 metų įvykęs mūšis buvo antrasis, tąkart jau sėkmingas Šventosios sąjungos bandymas atgauti Vengrijos sostinę iš Otomanų imperijos.

“ARSANO MŪŠIS” ref. 728MB4

1687 įvykusį Arsano (Mohacs) mūšį vaizduoja puiki militarinė graviūra, kurios pirmame plane - iš mūšio bebėgantys turkai su Didžiuoju viziriu priešaky. Mūšis revanšas.  Beveik prieš 150 metų toje pačioje vietoje vykusį mūšį tarp musulmonų otomanų ir krikščionių pastarieji pralaimėjo, o kautynėms vadovavęs ir jose žuvęs Liudvikas II buvo paskutinis jogailaičių dinastijos valdovas, valdęs Vengriją ir Bohemiją. 

 

BŪKLĖ:
Gražūs  ir ryškūs atspaudai, labai gera bendra būklė.   Paveikslų antroje pusėje eksponuojami originalūs graviūrų paaiškinimai iš leidinio. Mediniai  juodi rėmeliai, tamsūs paspartu

DYSIS:
Graviūros spaudas: 19,4 x 32,5 cm
Su rėmu: ~26 x 36 cm

 

Peržiūrėta: 1187 Kodas: 718MB,719MB, 720MB, 721MB
Prekyboje: Taip
700,00 €
Kiekis: Į krepšelį

Rėminimas

Rėmas paveiksui - kaip drabužis žmogui. Gali papuošti arba paslėpti visus privalumus.
Visų graviūrų ir spaudinių kainos nurodomos su rėminimu.
Apibrėžkite rėminimo stilių, kuris tiktų būtent Jums ir Jūsų namų interjerui! Jūsų norus įgyvendinsime per keletą dienų. 
Arba pasitikėkite mūsų skoniu ir rinkitės jau įrėmintas graviūras!
 
Daugiau informacijos apie rėminimą pagridniniame menu.
 
 
Raktiniai žodžiai: vyrams, Austrija, LDK, Viena, Lenkija, Budapestas, Lietuva